Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uitgangspunten voor de bouw van het ZorgWelzijnscentrum.

Onderstaande uitgangspunten zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van het dorpshuis in april 2015.

 1.  De verbouwing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het dorpshuis.
 2.  De exploitatie van het dorpshuis moet na de verbouwing in ieder geval kostenneutraal zijn of eventueel een kleine winst opleveren.
 3.  Verbouwing ten behoeve van  “commerciële”-partijen (huisartsenpraktijk, fysio etc.) moet gedragen worden uit de te verwachten huuropbrengsten. Geen overheidssubsidie.
 4.  Verbouwing ten behoeve van dorps-vrijwilligersactiviteiten  wordt zo mogelijk gedekt uit subsidies.
 5.  De verbouwing moet een energieneutraal gebouw opleveren. (zonnepanelen, aardwarmte etc.)
 6.  De ruimten moeten in principe multifunctioneel zijn, dat wil zeggen dat bij toekomstige verandering van gebruik er geen (of weinig) bouwkundige hindernissen zijn.
 7.  De ruimten moeten optimaal gebruikt worden. Waar mogelijk dus gezamenlijk gebruik van ruimten (wachtkamer bijvoorbeeld).
 8.  De activiteiten die er plaats vinden zijn zoveel mogelijk zorg-gerelateerd en gericht op de plaats Makkinga. In ieder geval een dokterspraktijk, fysiotherapeut maar mogelijk ook thuiszorg, vrijwilligersteunpunt etc.
 9. Bij de verbouwing wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de te verwachten gebruikers.
 10. De verbouwing vindt plaats aan de westelijke kant van het huidige dorpshuis waar nu de Peuterspeelzaal, aula en fysiotherapeut hun plek hebben.
 11. De verbouwing moet zo mogelijk plaats vinden binnen het huidige bestemmingsplan.
 12. De verbouwing moet ook een verbetering zijn van de uitstraling aan de voorkant (Entree)