Het ZorgWelzijnCentrum in voorbereiding.

Begin 2015 kwam de plaatselijke huisarts bij het bestuur van het Dorpshuis met de mededeling dat hij binnenkort zou stoppen. Zijn opvolgster wilde graag de praktijk overnemen, maar de overname van het huidige pand was voor haar geen optie. Zij wilde graag bij het Dorpshuis een nieuwe praktijk bouwen. 

Het bestuur van het dorpshuis zag dat ook als een goede mogelijkheid want daarmee werd de functie van het Dorpshuis verbreed. "Zorg" kwam er immers bij. Het gaf ook de mogelijkheid om het thema "zorg in Makkinga" goed te gaan regelen. 

Er is begonnen met het formuleren van uitgangspunten.(Klik hier voor de uitgangspunten)

Vervolgens zijn er tekeningen gemaakt waarop de plaatselijke aannemer de kosten heeft berekend. De tekeningen zijn voorgelegd aan alle vereningingen en clubs en waar nodig aan nieuwe idee├źn aangepast.

Daarna kwam de fase van de subsidieaanvragen. Dat liep heel voorspoedig behalve de aanvraag bij de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente achtte de risico's te groot en had problemen met de constructie waarbij het dorpshuis de bouw van de dokterspraktijk financierde, waar overigens een kostendekkende huur tegenover stond.  De huisarts heeft vervolgens besloten om zelf voor de financiering van de dokterspraktijk te zorgen

In het najaar van 2016 voor de tweede keer subsidie aangevraagd bij het Ooststellingwerffonds op basis van een aangepast plan, zonder dokterspraktijk.

Op 16 december 2016 komt er duidelijkheid over de bijdrage van de gemeente. Omdat de bijdragen van de andere fondsen afhankelijk is van de gemeentelijke bijdragen kunnen we bij een "JA" van de gemeente direct aan de slag in het voorjaar van 2017..

Persberichten over het Zorgwelzijncentrum

In de loop van de ontwikkeling van het ZorgWelzijnCentrum zijn er regelmatig persberichten in plaatselijke en regionale pers. Een bloemlezing daaruit staat hier.

artikel Nieuwe ooststellingwerver 08-04-15

Woudklank 08-04-2015 <

 artikel SA 08-04-2015