Disclaimer

Deze site is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de stichting Dorpshuis Makkinga. Wij houden de informatie op deze site zorgvuldig bij, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Zowel de informatie als eventueel beeldmateriaal vallen onder het copyright van stichting Dorpshuis Makkinga, dan wel wordt met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd.